1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت نمونه گیربکس مغناطیسی با نسبت دنده قابل تنظیم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گیربکس مغناطیسی، گشتاور الکترومغناطیسی، نسبت دنده متغیر، مطالعه عددی، مطالعه تجربی
سال 1398
پژوهشگران رسول لطفی(دانشجو)، علی جباری(استاد راهنما)، حسن مرادزاده(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد مشاور)

چکیده

یکی از اساسی ترین بخش‎های دستگاه های انتقال قدرت گیربکس ها هستند، به گونه ای که اولین نمونه مکانیکی آن ها در عصر مصر باستان و حتی قبل تر در آسیاب های بادی کاربرد داشته است. امروزه نیز در طیف وسیعی از جمله صنایع کوچک تا صنایع حساس و بزرگ کاربرد دارند. با پیدایش آهن رباهای قوی و موضوع ربایش مغناطیسی، مفهومی جدید تحت عنوان انتقال گشتاور به واسطه برهم کنش میدان‎های مغناطیسی ایجادشده است، که پایه و اساس طراحی جعبه دنده های مغناطیسی است. همچنین در سال های اخیر اولین طرح های جعبه دنده های ضریب دنده متغیر ارایه شده که ساختاری مانند جعبه دنده های معمولی داشتند، با این تفاوت که دارای سیم پیچ بر روی استاتور داخلی و یا خارجی و یا ترکیبی از هر دو بود. به جهت بررسی جعبه دنده های مغناطیسی ضریب متغیر پیوسته (MG-CVT)ابتدا باید دانشی مختصر در خصوص انواع جعبه دنده های مغناطیسی داشت و سپس به بررسی و انواع MG-CVT پرداخت. این جعبه دنده ها نسبت به انواع مکانیکی دارای محاسنی مانند ایجاد نویز بسیار کم، عدم تماس مکانیکی و خوردگی های ناشی از آن، هزینه نگه داری پایین، دوست دار محیط زیست، قابل کار در محیط های خطرناک و یا مرطوب، قابلیت اطمینان بالا و حفاظت از بار هستند. با مطالعه محاسن این نوع جعبه دنده ها ضرورت مطالعه طرح توجیه پذیر شده است. هدف از نگارش این پایان نامه ارایه مدل جدیدی به همراه ساخت نمونه ای از جعبه دنده های ضریب متغیر پیوسته بوده است، که برای این منظور ابتدا به معرفی جعبه دنده های مغناطیسی ساده و سپس نمونه های ضریب متغیر پیوسته پرداخته شده است. سپس با استخراج معادلات، حل آن ها و مقایسه آن با خروجی مقادیر نمونه شبیه سازی شده در نرم افزار المان محدود Ansys Maxwell صحت معادلات به روش زیر دامنه ها موردبررسی قرارگرفته است. در مرحله بعد طرح قابل اجرای ساخته شده و با نمونه شبیه سازی شده مقایسه شده است نتایج حاکی از آن بود که این جعبه دنده مغناطیسی به علت گشتاور بالا در دور های بالاتر از 500 دور بر دقیقه می تواند در حالت ضریب دنده پیوسته و گسسته کار نماید.