1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی ظرفیت منابع تولید پراکنده و ذخیره ساز انرژی برای خانه های هوشمند با در نظر گرفتن پاسخ تقاضا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پاسخ تقاضا، سیستم های ذخیره سازی انرژی، تولید پراکنده، ساختمان هوشمند
سال 1396
پژوهشگران محمد فدایی(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد مشاور)

چکیده

ساختمان هوشمند ، ساختمانی است که کلیه زیر سیستمهای کنترلی آن در چارچوب منطقی از پیش تعریف شده و مناسب با وضعیت کاربری ساختمان ، طراحی و پیاده سازی گردیده است . فرآیند کنترل در ساختمان هوشمند از طریق سیستمهای کنترلی انجام میشود که خود هوشمندانه عمل کرده و همواره در ارتباط مستقیم و تعامل با یکدیگرند و در نهایت تأمین کننده نیاز کاربر و طراح در رسیدن به هدف ایجاد ساختمان هوشمند هستند . تعریفی که در ایالات متحده آمریکا در باره یک ساختمان هوشمند عنوان میشود اینچنین است : یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنه محیطی پویا و مقرون به صرفه بوسیله یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سیستمها ، ساختار ، سرویسها و مدیریت و رابطه میان آنهاست. طرح ساختمان هوشمند باعث شده که در مصرف انرژی به مقدار قابل ملاحظه ای صرفه جویی شود و همچنین مدیریت آن بسیار آسان گردد . سیستمهای کامپیوتری بصورت چشمگیری در این رابطه استفاده میشوند . این سیستمها با نامهای مختلفی شناخته شده اند. سیستمهایی همچون: - سیستم مدریت ساختمان سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل ، همراه با مصرف انرژی مصرف در ساختمان پدید آورد. - سیستم اتوماتیک سازی ساختمان: با استفاده از سیستم اتوماتیک سازی ساختمان میتوان از راه دور ساختمان را کنترل کرد. - سیستم مدیریت انرژی: هدف اصلی از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در یک ساختمان ذخیره سازی انرژی و مصرف صحیح و بهینه از امکانات است، که نتیجه این هدف علاوه بر ذخیره سازی انرژی ، بازگشت سرمایه اولیه که صرف اجرای مدیریت هوشمند ساختمان شده است میگردد. با توجه به قابلیت مدیریت بار مشترکین در یک ساختمان هوشمند، در شرایط بحرانی شبکه و کمبود تولید با اعمال مدیریت دیماند و کاهش مصارف غیر ضروری و بدون اعمال خاموشی به مشترکین می توان از بروز خسارت های ناشی از خاموشی کاست. یکی از راهکارهای اقتصادی و قابل اطمینان جهت تولید انرژی الکتریکی در ساختمان استفاده از منبع تولید پراکنده نظیر انرژی توربینهای بادی، سلولهای خورشیدی و غیره درکنار منابع ذخیره ساز انرژی میباشد. اما تعیین ظرفیت مناسب جهت این منابع به منظور برآورده کردن همزمان مسائل فنی و اقتصادی مسئله بسیار مهمی است که هدف این پایان نامه میباشد