1403/02/04
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل موتورهای سه فاز با استفاده از استراتژی کنترل برداری بر اساس پردازنده های سیگنال دیجیتال
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پردازنده سیگنال دیجیتال، درایو، موتورسنکرون مغناطیس دائم، مدولاسیون بردار فضایی، کنترل سرعت، نرم افزار Simulink/MATLAB
سال 1394
پژوهشگران حسین شعبانلو ، امیرحسین ابوالمعصومی ، علی اصغر قدیمی ، مزدک عبادی

چکیده

در این مقاله درایو موتورهای سه فاز که بر اساس برد پردازنده ی سیگنال دیجیتال کنترل میشوند، طراحی و ساخته شده است . درایو سه فاز بر اساس مدارات سختا فزار طراحی شده، توانایی دارد تا در کلیه ی پروسه های کنترل سرعت و کنترل مو قعیت انواع موتورها به صورت بدون سنسور و یا با سنسور مورد استفاده قرار گیرد. جهت تست و آزمایشات مربوطه، کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم بر اساس مدولاسیون بردار فضایی با استفاده از انکودر نوری در استراتژی کنترل برداری در نظر گرفته شده است.همچنین ساختار و توابعی از پردازنده ی TMS320F2812 که جهت پیاده سازی سیستم کنترل سرعت مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت مختصر شرح داده شده اند. محیط SIMULINK نرم افزار MATLAB به منظور شبیه سازی کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم و برنامه ریزی پردازنده ی TMS320F2812 استفاده شده است.