1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و کاربرد زئولیتهای اصلاح شده و ناتوذرات مغناطیسی عامل دار شده در سنتز بیس ایندول ها و فرمیلاسیون آمینها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زئولیت های اصلاح شده، نانوذرات مغتاطیسی عامل دار شده، بیس ایندول ها، فرمیلاسیون آمین ها
سال 1396
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)، سمیرا کاظمی(دانشجو)

چکیده

زئولیت ها یکی از پرکاربردترین کاتالیزورها در صنعت می باشند. این ترکیبات به علت ساخت سطحی و در نتیجه ظرفیت جذبی بالا، همچنین به دلیل پایداری گرمایی و اندازه حفرات و کانال های مناسبی که دارند به عنوان کاتالیزور در پالایش نفت،پتروشیمی و سنتز ترکیبات آلی به کار برده می شوند. لذا امروزه سنتز زئولیت های مناسب عامل دارشده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این زئولیت ها در سنتز بسیاری از ترکیبات آلی از جمله بیس ایندول ها، نریس ایندول ها و همچنین در واکنش فرمیل دار کردن آمین ها کاربرد فراوان دارند. بعلاوه نانوذرات مغناطیسی به علت برخی خواص ویژه از جمله پایداری مناسب سنتز آسان سمیت کم، سطح موثر، جداسازی آسان بوسیله یک میدان مغناطیسی و مقرون به صرفه بودن بعنوان کاتالیزورهای مفید و موثر مورد توجه قرار گرفته اند. از این نانو ذرات مغناطیسی می توان در سنتز ترکیبات مختلفی از جمله بیس ایندول ها با فعالیت ضد باکتری استفاده نمود.