1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانوذرات فریت روی و فریت روی عامل دار شده با تایوگلیکولیک اسید به عنوان یک کاتالیست جدید و قابل بازیافت مغناطیسی برای تهیه مشتقات آزلاکتون و 4-تیازولیدینون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی، فریت روی، فریت روی عامل دار شده با تایوگیلولیک اسید، آزلاکتون، 4-تیازولیدینون
سال 1397
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مقنیان(استاد راهنما)، یوسف منصوری(دانشجو)

چکیده

مشتقات آزلاکتون و ا4-تیازولیدین به دلیل اثرات بیولوژیکی و فارماکولوژیکی از اهمیت فراوانی برخوردارند. در این پروژه نانوذرات فریت روی و فریت روی عامل دار شده با تایوگیلولیک اسید سنتز شد. ساختار این نانوذرات توسط تکنیک های طیف سنجیVSM ,XRD ,SEM ,FT-IR تایید گردیده است. مهمترین مزیت این کار راندمان این واکنش ها بالا بوده و زمان انجام واکنش ها کوتاه می باشد. به علاوه این کاتالیزور به راحتی می تواند با استفاده از یک میدان مغناطیسی بازیابی شده و برای حداقل شش مرتبه بدون کاهش قابل توجهی در فعالیت آن دوباره استفاده شود.