1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و کاربرد زیولیت های اصلاح شده و نانوذرات مغناطیسی در سنتز بیس ایندول ها، تترازول ها و فرمولاسیون آمین ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیزور، نانوکاتالیزور، زیولیت، بیس ایندول، تترازول، فرمیل دار کردن، آمین
سال 1396
پژوهشگران سمیرا کاظمی(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)

چکیده

زیولیت ها یکی از پرکاربردترین کاتالیزورها در صنعت می باشد. این ترکیبات به علت مساحت سطحی و در نتیجه ظرفیت جذبی بالا همچنین به دلیل پایداری گرمایی عالی و اندازه حفرات و کانال های مناسبی که دارند به عنوان کاتالیزور در پالایش نفت پتروشیمی و سنتز نرکیبات آلی به کاربرده می شوند. لذا امروزه سنتز زیولیت های مناسب عامل دار شده بسیار مورد توجه قرار گرفته اسن. این زیولیت ها در سنتز بسیاری از ترکیبات آلی از جمله بیس ایندول ها تریس ایندول ها و همچنین در واکنش فرمیل دار کردن آمین ها کاربرد فراوان دارند. بعلاوه نانوذرات مغناطیسی به علت برخی خواص ویژه از جمله پایداری مناسب سنتز آسان سمیت کم سطح موثر جداسازی آسان بوسیله یک میدان مغناطیسی و مقرون به صرفه بودن به عنوان کاتالیزورهای مفید و موثر مورد توجه قرار گرفته اند.....