1403/01/31
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
: سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت مغناطیسی پلی ملامین ترفتالدئید و کمپلکس آن با پالادیوم به عنوان کاتالیزور مغناطیسی قابل بازیافت برای تشکیل پیوند c-c از طریق واکنش هک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
واکنش هک، نانوذرات مغناطیسی، پلی ملامین ترفتالدهید کمپلکس شده با پالادیوم
سال 1395
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مقنیان(استاد راهنما)

چکیده

واکنش هک در سنتز ترکیبات پیچده از اهمیت بسزایی برخوردار است. این روش امروزه در اغلب آزمایشگاه های شیمی سراسر جهان و بسیاری از شرکت های تجاری به خصوص در صنایع دارویی و الکترونیک استفاده می شود. و همچنین برای سنتز شماری از داروهای تجاری در دسترس، به کار می رود. در این تحقیق روش تهیه نانو کامپوزیت مغناطیسی پلی ملامین ترفتالدهید کمپلکس شده با پالادیم(II) ارائه شده و به عنوان کاتالیزور واکنش هک به کار رفته است. بدین صورت که ابتدا سطح نانو ذرات مغناطیسی آهن سنتز شده با سیلیکا پوشیده شدند. در مرحله بعد نانوذرات سنتز شده Fe3O4/SiO2) )توسط 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (ATES) عامل دار گردید. سپس عامل دارکردن (Fe3O4/SiO2-NH2) به وسیله پلی ملامین ترفتالدهید (PMT) انجام پذیرفت و در نهایت واکنش (MNPS@PMT) با استات پالادیم منجر به سنتز کاتالیزور گردید. و شناسایی آن از طریق تکنیک های FT-IR, VSM, TGA, XRD, SEM, EDX, BET, XPS انجام پذیرفت. سنتز این کاتالیزور به دلیل داشتن مزایای از جمله قابل بازیافت بودن، سازگاری با محیط زیست، کوتاه شدن زمان واکنش و هزینه کمتر بسیار مفید می باشد..