1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روش های نوین سنتز تک ظرف هتروسیکل های شش عضوی o- آمینونیتریل و کاربرد نانوذرات مغناطیسی عامل دارشده جدید در این واکنش ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
وامنش های چند جزیی، نانوذرات مغناطیسی، آمینونیتریل ها
سال 1395
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، محمد علی بداغی فرد(استاد مشاور)، سجاد اسدبگی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه روشی آسان و مناسب برای سنتز 4H- تیوپیران های استخلاف دار از واکنش آلدهیدها، مالونونیتریل، کربن دی سولفید و آمین های نوع اول ئدر دمای اتاق و مجاورت تری اتیل آمین به عنوان کاتالیزور گزارش شده است. این محصولات طراحی شده را با خلوص بالا تولید کرده و دارای مزایای بازده عالی، خالص سازی آسان و زمان کوتاه واکنش است. سنتز بیس(4-پیریدیل آمینو) تری آزین تثبیت شده بر سطح نانوذرات Fe3O4 پوشش دار شده با سیلیکا و امکان استفاده از آن به عنوان یک کاتالیزور بازی ناهمگن ارائه شده است