1403/01/31
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مکانیسم نویسی واکنش ها در شیمی آلی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1385
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی ، خسرو زمانی ، خلیل فقیهی

چکیده

ثبت نشده‌است!