1403/04/25

احمد مجد

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Pollen grain flavonoid studies of four Iranian Trifolium (Leguminosae) taxa as future honey biomarkers Mehrangis Akbari, tahereh nezhad satari, Mitra Noori, Ahmad Majd, Abdolkarim Chehrgani (2017)
اثر آلودگی هوا بر تکوین بساک، میکروسپورزایی، تکوین گرده و پروتئین های محلول گرده ای در گیاه طاووسی Spartum junceum L احمد مجد، فرخنده رضانژاد، مصطفی معین، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مسعود امین زاده (1382)
اثر آلودگی هوا بر نمو بساک، تکوین دانه های گرده و آلرژی زایی آنها در گل جعفری احمد مجد، فرخنده رضانژاد، مصطفی معین، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مسعود امین زاده (1380)
مقاله ارائه‌شده
Identification of pollen flavonoids of three bee forage legumes in Markazi Province, Iran as honey biomarker Mitra Noori, tahereh nezhad satari, Ahmad Majd, Abdolkarim Chehrgani, Mehrangis Akbari (2016)
کتاب
اصول و کاربرد میکروسکوپ های نوری و الکترونی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد مجد (1396)
کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی احمد مجد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1394)
راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی احمد مجد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1388)
راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی احمد مجد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1380)