1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کیفیت ترجمۀ فارسی و محتوای کتاب اسطوره‌های کهن: فولکلور در قرآن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اساطیرالاولین عبارات کلیشه‌ای قصص قرآنی ارزیابی کیفیت ترجمه مضمون‌شناسی
سال 1402
مجله پژوهشنامه انتقادی متون
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مقاله، برگردان فارسی کتاب اسطوره‌های کهن را بر اساس الگوی «ارزیابی کیفیت ترجمه» و محتوا و اندبشۀ آن را ارزیابی می‌کند. مؤلف نشان می‌دهد داستان‌های قرآن قرآن در سایر کتب دینی ریشه دارد و می‌توان آن را از منظر نظریه‌های ادبیات شفاهی بررسی کرد. اما به چند دلیل، دوندس در بررسی قرآن به مثابه فولکلور موفق نیست. این مقاله، می‌کوشد از یک سو، آراء و دیدگاه‌های دوندس را درباره قرآن از حیث مولفه‌های محتوایی و به ویژه روش تحقیق دوندس، در پرتو آرای صاحبنظران و پژوهشگران قرآنی بررسی کند و از سوی دیگر، برگردان فارسی این کتاب را بر اساس الگوی «کیفیت ارزیابی ترجمه» در سطوح واژگانی، نحوی، و معنایی بررسی کند. در مجموع، به نظر می‌رسد تحلیل و تبیین دوندس از کیفیت آموزه‌های قرآنی و به ویژه قصه‌های قرآنی، سطحی و کم‌مایه است و به ویژگی‌های منحصر بفرد این قصه‌ها در بطن سوره‌ها، و اینکه این قصه‌ها صرفاً بستری و محملی برای تبیین آموزه‌های دین‌شناختی قرآن است، وقعی ننهاده است. با این حال، مترجم نیز هرچه به انتهای کتاب می‌رسد، تسلط نسبی خود را در فرایند برگردان متن اصلی نشان می‌دهد، درکل، ترجمه همچنان نیاز به ویراستاری ادبی دارد.