1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روایت پژوهی در نظر و عمل
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روایت
سال 1401
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب مجموعه مقالاتی ترجمه شده درباره روایت پژوهی است