1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ترجمه متون ادبی به مثابه فرایند: درس نامه
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ترجمه ادبی، فرایند، روایتگری، متون توصیفی، طنز، گویش، زاویه دید
سال 1400
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب در در قالب 15 درس گفتار، مطابق با برنامه آمصوب وزارت عتف برای واحد درسی ترجمه متون ادبی 1 از گروه ادبیات انگلیسی و ترجمه متون ادبی از گروه مترجمی زبان انگلیسی تألیف شده است.