1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انسان به مثابه حی متاله
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
حی متأله، انسان، قرآن کریم
سال 1393
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مقاله نقش اسنان ذر مقام حی متأله را در قرآن بررسی می کند