1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جستارهایی درباب نظریه روایت و روایت شناسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روایت، روایت شناسی
سال 1392
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب مجموعه مقالات ترجمه و تالیف شده دربارب نظریه روایت است