1403/01/26
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی: رویکردهای زبانی-سبک شناختی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
قرآن، سبک شناسی، انسجام، ادبیات، زبان شناسی
سال 1396
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

قرآن پژوهی و به ویژه مطالعات ادبی-زبان شناختی قرآن و از آن میان زبان شناسی متن، از جمله حوزه های جذاب، دامن گستر و البته پرمساله در مراکز دانشگاهی غرب بوده و خیل کتاب ها و مقاله ها گواه این امر است. از این رو، آشنایی خوانندگان ایرانی و به ویژه قرآن پژوهان با این رویکردها امری ضروری به نظر می آید. مجموعه مقاله های این کتاب نیز با همین هدف گزینش و ترجمه شده است. این کتاب دو بخش دارد. بخش اول حاوی هشت مقاله از مستنصر میر استاد مسلمان پاکستانی الاصل مقیم آمریکاست که قرآن را عمدتاً از دیدگاه رهیافت های ادبی بررسی کرده است. از آن جمله است: قرآن به منزله اثری ادبی، ویژگیهای زبان قرآن، سوره به منزله کلیت، گفتگو در قرآن، کنایه در قرآن، طنز در قرآن و برخی فنون و صنایع ادبی در قرآن. در مجموع میر بر این باور است که در قرآن ویژگی های دین شناختی بر ویژگیهای ادبی نقش شده است. بخش دوم حاوی سه مقاله از حسین عبدالرئوف، استاد عراقی الاصل دانشگاه لیدز است. چارچوب نظری مباحث عبدالرئوف عمدتأ مبتنی بر زبان شناسی متن، کاربردشناسی، سبک شناسی و گفتمان کاوی قرآن است. این کتاب برای عموم علاقه مندان و به ویژه دانشجویان علوم و معارف قرآنی، دانشجویان ادبیات فارسی و زبان شناسی و عموم قرآن پژوهان دانشگاهی و غیردانشگاهی به کارآمدنی است.