1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ملک و گله دارها
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
تاریخ ایران اسلامی- سلسله سلجوقیان- ملکشاه سلجوقی
سال 1401
پژوهشگران حمید عبدالهیان ، عبداله متولی

چکیده

در این کتاب به اختصار و با زبانی طنز آمیز و با استفاده از تصاویر تاریخ سلسله غزنوی ها بررسی شده است.