1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روانشناسی سیاسی محمدرضا پهلوی بر روابط ایران با قدرت های بزرگ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روانشناسی سیاسی، پهلوی، ایران، روابط خارجی، قدرت های بزرگ.
سال 1397
پژوهشگران ابراهیم آقا محمدی(استاد راهنما)، عبداله متولی(استاد مشاور)

چکیده

تاثیر روانشناسی سیاسی محمدرضا پهلوی بر روابط ایران با قدرت های بزرگ