1403/03/30
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شخصیت ناصرالدین شاه در مکتب آدلر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ناصرالدین شاه ،کودکان محروم از پدر ، منش عصبی ، احساس حقارت ، آدلر ، روانشناسی فردی ، احساس حقارت
سال 1392
پژوهشگران سیف اله صالحی(دانشجو)، عبداله متولی(استاد راهنما)، منصور عبدی(استاد مشاور)، علی اصغر میرزایی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی شخصیت ناصرالدین شاه با دید مکتب آدلر بوده است .