1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگاه سیاسی و اجتماعی غلامان و کنیزان دوره اموی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی جایگاه سیاسی و اجتماعی غلامان و کنیزان دوره اموی
سال 1399
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد راهنما)، عبداله متولی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی جایگاه سیاسی و اجتماعی غلامان و کنیزان دوره اموی