1403/03/25
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر جنگ جهانی اول بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی سلطان آباد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
جنگ جهانی اول، ایران، سلطان آباد، اقتصاد، تجارت
سال 1399
مجله گنجينۀ اسناد
شناسه DOI
پژوهشگران عبداله متولی ، محمد حسن بیگی

چکیده

جنگ جهانی اول در سال 1332ق/1914م آغاز شد. دامنه جنگ به سرعت نقاط مختلف جهان و از جمله ایران را فراگرفت. حضور نیروهای متخاصم روس، انگلیس و عثمانی در ایران باعث بروز هرج و مرج در کشور گردید. با اعمال نفوذ آلمانی ها در کشور شرایط به وخامت بیشتر گرایید. در پیامد این شرایط، بی ثباتی سیاسی در کشور فراگیر شد. به همین دلیل کنترل اوضاع سیاسی و اداری از اختیار حکومت مرکزی خارج شد. علاوه بر این از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تمام مناطق کشور گرفتار بی تعادلی شد. منطقه سلطان آباد در عراق عجم نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای غربی و شرقی کشور، علاوه بر آن که به صورت مستقیم حضور نیروهای بیگانه و رفتارهای ظالمانه آن ها را تجربه نمود در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز شرایط ناگوار این جنگ را از سر گذرانید. نوشتار پیش رو با اتکا بر اسناد، کتب و برخی داده های نشریات با رویکرد تحقیقات تاریخ محلی، اوضاع و شرایط منطقه سلطان آباد را هم زمان با جنگ اول مورد بررسی و کند و کاو قرار داده است. سوال مطرح در این تحقیق عبارت است از این که وقوع جنگ جهانی اول چه پیامدها و تبعاتی را برای منطقه سلطان آباد به همراه داشت؟ نتایج بررسی ها نشان می دهد. منطقه سلطان آباد در هنگامه جنگ و گریز نیروهای ملی با نظامیان روس به صورت مستقیم در معرض یورش سپاهیان روس به فرماندهی بیچراخوف قرار گرفت. علاوه بر این به دلیل بروز ناامنی و قحطی ناشی از خشکسالی و حضور عناصر بیگانه صدمات مختلف اجتماعی و اقتصادی را تحمل نمود و در این میان تجارت فرش این منطقه که تا پیش از این در عرصه جهانی حایز جایگاهی بود رو به افول گذاشت و هرگز به موقعیت قبلی خود باز نگشت.