1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیرات سفرهای خارجی ناصر الدین شاه بر عملکرد فرهنگی او در ایران. (مطالعه موردی ایجاد موزه همایونی)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی تاثیرات سفرهای خارجی ناصر الدین شاه بر عملکرد فرهنگی او در ایران. (مطالعه موردی ایجاد موزه همایونی)
سال 1399
پژوهشگران فرهاد صبوری فر(استاد راهنما)، عبداله متولی(استاد مشاور)

چکیده

موزه ها در ایران یکی پس از دیگری از دوران ناصرالدین شاه تاسیس شده اند، اما تاسیس موزه ایران باستان نقطه عطفی در تاریخ موزه و موزه داری در ایران است، این موزه نخستین موزه علمی ایران است که خود مولود قانون جدید تحقیقات مصوب 1309 ه. ش است.