1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش سادات علوی در ترویج تشیع در ایران با تکیه بر ایل بختیاری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نقش سادات علوی در ترویج تشیع در ایران با تکیه بر ایل بختیاری
سال 1398
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)، ابراهیم آقا محمدی(استاد مشاور)

چکیده

نقش سادات علوی در ترویج تشیع در ایران با تکیه بر ایل بختیاری