1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شکار و کارکردهای آن در دوره صفویه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی شکار و کارکردهای آن در دوره صفویه
سال 1398
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)، مجید حاجی بابایی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی شکار و کارکردهای آن در دوره صفویه