1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شخصیت امیر کبیر در روابط خارجه دوره قاجار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تاثیر شخصیت امیر کبیر در روابط خارجه دوره قاجار
سال 1397
پژوهشگران ابراهیم آقا محمدی(استاد راهنما)، عبداله متولی(استاد مشاور)

چکیده

تاثیر شخصیت امیر کبیر در روابط خارجه دوره قاجار