1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش نیروی سوم در ساختار دولت صفوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نقش نیروی سوم در ساختار دولت صفوی
سال 1398
پژوهشگران مجید حاجی بابایی(استاد راهنما)، عبداله متولی(استاد مشاور)

چکیده

نقش نیروی سوم در ساختار دولت صفوی