1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انعکاس مسایل زنان در نشریات دوره قاجار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زنان، قاجاریه،حبل المتین،اختر،ثریا،ازدواج، تغییر مذهب
سال 1394
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده در دوران قاجاریه، ایرانیان دنیای جدیدی را نسبت به ادوار گذشته از لحاظ ارتباطات به واسطه ی رواج صنعت چاپ و در نتیجه ی اهتمام شاهان این سلاله و طبع نشریات مختلف پیش رو داشتند چنانکه روزنامه های اختر و حبل المتین و ثریا که در این دوران نشر یافتند و مسایل مختلف از جمله مسایل زنان، مسایل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و نظامی آنها را درموضوعات مختلفی چون؛ازدواج، پوشش، کار و حرفه ، تعلیم و سوادآموزی و جنگ ... منعکس و اطلاع رسانی کرده اند. در همین راستا این پژوهش در نظر دارد با روش تبیینی – توصیفی مسایل زنان را در این سه روزنامه تبیین و سپس توصیف نماید. اهمیت و فایده این پژوهش در این است که با اخذ داده های تاریخی از این نشریات و تمیز سره از ناسره و بیرون کشیدن واقعیت های تاریخی کمک شایانی به ثبت و نگارش تاریخ اجتماعی می شود.