1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی چگونگی استناد و استفاده خلفا از قرآن(11-41ه.ق)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسناد-خلفا-قرآن
سال 1392
پژوهشگران ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)(استاد راهنما)، عبداله متولی(استاد مشاور)

چکیده

ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان تاثیرات مهمی را در تاریخ سیاسی، اجتماعی، مذهبی، نظامی، اقتصادی و ...، منطقه و حتی تاریخ جهان گذاشت و قرآن به عنوان راهنما و چارچوب این دین، در دوره پیامبر(ص) با نزول تدریجی اعمال میشد. جانشینان آن حضرت، سعی در ادامه کاربست قرآن در عملکرد خود و جامعه را داشتند. این پژوهش کوشش مینماید تا استناد و استفاده خلفا از قرآن را در موضوعات مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی، از رحلت پیامبر(ص) تا خلافت امویان(11-41ه.ق) بررسی نماید. خلفا با استناد به قرآن سعی در مشروعیت بخشی به اعمال سیاسی- اجتماعی و مذهبی خود بودند و همچنین قرآن در پیشبرد اهداف نظامی آنان کاربرد زیادی داشت؛ به طوری که یکی از عوامل پیروزی مسلمانان در فتوحات و حتی در جنگهای داخلی دوره ابوبکر و علی(ع)، استناد به قرآن و یا استفاده از آن به عنوان وسیله ای برای شکست رقیبان، به شمار میرفت.