1403/03/30
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی انحطاط جامعه ایران بر اساس داده های روزنامه های عصر قاجار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
قاجار، جامعه ایران، انحطاط، روزنامه ها
سال 1394
پژوهشگران علی اصغر میرزایی(استاد مشاور)، عبداله متولی(استاد راهنما)، سمیه صادقی(دانشجو)

چکیده

جامعه ایران دئر عصر قاجار با تحولات گوناگونی روبرو بود