1402/09/09
عباس خادمیان ریزی

عباس خادمیان ریزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه معارف اسلامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
کتاب
حکومت جهانی از پندار تا واقعیت عباس خادمیان ریزی (1393)

سوابق اجرایی

  • معاون اموزشی و پژوشی نهاد استان مرکزی رهبری (1400 - ادامه دارد)
بیشتر