زهرا هاشمی

صفحه نخست /زهرا هاشمی
زهرا هاشمی
نام و نام خانوادگی زهرا هاشمی
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بهبود خوشه بندی مبتنی بر الگو کاوی زهرا هاشمی مریم امیری 1401/06/30