علی اصغر شهبازی

صفحه نخست /علی اصغر شهبازی
علی اصغر شهبازی
نام و نام خانوادگی علی اصغر شهبازی
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی تطبیقی توصیف فنون جنگی شاهنامه و معلقات سبع با تکیه بر فن مبالغه (موردپژوهی سروده «رستم و سهراب» و «معلقه عمر بن کلثوم») فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
2 اثر ظاهره الحذف البلاغی فی اختلاف الترجمات القرآنیه مجلة اللغة العربية و آدابها : فرديس قم التابع لجامعة طهران
3 تبیین ظرافتهای بلاغی سوره قیامت و دلالتهای تفسیری آن با رهیافت تفسیری فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
4 امام حسین و عاشورا در قصیده آمنت بالحسین محمد مهدی جواهری معارف حسيني
5 کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم پژوهش هاي زبان شناختي قرآن(كاوشي در پژوهش هاي زبان شناختي قرآن كريم)
6 واژگان چند معنا و اهمیت آن در ترجمه قرآن کریم مطالعات ترجمه قرآن و حديث