مریم محمدی

صفحه نخست /مریم محمدی
مریم محمدی
نام و نام خانوادگی مریم محمدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 طراحی ماژول لیزری برای بررسی هوشمند داده‌های تصویری ربات‌های بازرسی داخل لوله مریم محمدی معین طاهری 1402/11/15
2 سنتز سبز نانوذرات آهن با استفاده از عصاره آبی گیاه گل گندم و کاربرد آن در فرآیند جذب سطحی متیلن بلو مریم محمدی رضا داورنژاد امیر عزیزی 1398/06/27