مریم محمدی

صفحه نخست /مریم محمدی
مریم محمدی
نام و نام خانوادگی مریم محمدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 اصول بنیانی فناوری غشایی ترجمه 1393