مریم محمدی

صفحه نخست /مریم محمدی
مریم محمدی
نام و نام خانوادگی مریم محمدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 A green technique for synthesising iron oxide nanoparticles by extract of centaurea cyanus plant: an optimised adsorption process for methylene blue INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY
2 Green Synthesis of Copper Nanoparticles using Centaurea cyanus Plant Extract: a Cationic Dye Adsorption Application Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
3 تهیه غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی وینیل کلراید و سلولز استات پرشده با نانولوله های کربنی در جداسازی گازهای CO2ا، CH4 و N2 پژوهش نفت
4 Preparation and Characterization of Polycarbonate-Blend- Raw/Functionalized Multi-Walled Carbon Separation Science and Technology
5 بررسی نقش حفاظتی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در موش های نژاد NMRI تیمار شده با سدیم آرسنیت مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
6 Preparation and Characterization of Polycarbonate-Blend- Raw/Functionalized Multi-Walled Carbon Nano Tubes Mixed Matrix Membrane for CO2 Separation Separation Science and Technology
7 Preparation and characterization of polyvinylchloride based mixed matrix membrane filled with multi walled carbon nano tubes for carbon dioxide separation Journal of Industrial and Engineering Chemistry
8 Preparation and Characterization of (PVC-Blend-SBR) Mixed Matrix Gas Separation Membrane Filled with Zeolite Arabian Journal for Science and Engineering
9 Fabrication and modification of Cellulose acetate based mixed matrix membrane: Gas separation and physical properties Journal of Industrial and Engineering Chemistry
10 تهیه و ارزیابی غشاهای شبکه آمیخته پلی وینیل کلراید-نانوذرات اکسیدروی به منظور جداسازی CO2 /N2 CO2/CH4 و N2/CH4 پژوهش نفت