سید علیرضا مصطفوی

صفحه نخست /سید علیرضا مصطفوی
سید علیرضا مصطفوی
نام و نام خانوادگی سید علیرضا مصطفوی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک - تبدیل انرژی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاههای تقلیل فشار خطوط انتقال نفت مدل سازی در مهندسی
2 طراحی و ساخت محفظه گرمایشی - سرمایشی با استفاده از انرژی اتلافی وسایل نقلیه مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
3 بررسی و مقایسه عملکرد حرارتی ترموسیفون با سیال‌های ‌عامل و درصد پرشدگی مختلف مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
4 Geometrical optimization of city gate station’s water bath indirect heater to minimization of fuel consumption journal of Thermal engineering
5 Multi-Objective Optimization of Metal Hydride Hydrogen Storage Tank with Phase Change Material Thermal Science and Engineering Progress
6 Analysis of the effects of forced convective heat transfer to reduce the efficiency of heaters of gas pressure reducing stations case study in thermal engineering
7 Particulate material 2.5 change in the city using EURO4 urban buses technology case study: Arak City, Iran International Journal of Environmental Science and Technology
8 Modeling of the fired preheater of crude oil considering the effect of geometrical parameters on fuel consumption Heat Transfer Asian Research
9 تحلیل حرارتی هیتر ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری و محاسبه راندمان و میزان مصرف سوخت و ارائه مدل هندسی بهینه پژوهش نفت
10 مدلسازی عددی کوره های پخت شیشه سکوریت و بهینه سازی آن براساس الگوریتم ژنتیک مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
11 Thermal model of precast concrete curing process: Minimizing energy consumption Mathematics and Computers in Simulation
12 بررسی عددی و تجربی تأثیر احداث بزرگراه امیرکبیر ) 55 متری( در شهر اراک بر میزان کاهش آلودگی هو ا مهندسي مكانيك مدرس
13 Air pollution distribution in Arak city considering the effects of neighboring pollutant industries and urban traffics International Journal of Energy and Environmental Engineering
14 Effect of geometrical parameters on thermal efficiency and fuel consumption of heaters of natural gas pressure reduction station using Sobol statistical sensitivity analysis Heat Transfer Asian Research
15 Simulation of Buried Natural Gas Pipelines and Determination of Optimum Safe Depth Journal of Failure Analysis and Prevention
16 احتراق ذرات سوخت زیست توده در یک واحد تولید همزمان توان و حرارت مقیاس کوچک مهندسي و مديريت انرژي
17 طراحی یک نمونه صنعتی سیستم ژنراتور ترموالکتریک بر روی دودکش یک ایستگاه تقلیل فشار گاز مهندسي و مديريت انرژي
18 Investigating the effect of high pressure heater elimination on power generation of Shazand power plant International Journal of Energy and Water Resources
19 Effect of geometrical parameters on thermal efficiency and fuel consumption of heaters of a natural gas pressure reduction station using Sobol statistical sensitivity analysis Heat Transfer Asian Research
20 Thermal modeling of indirect water heater in city gate station of natural gas to evaluate efficiency and fuel consumption ENERGY
21 بهینهسازی چندهدفی جریان سیال و انتقال گرما در میکروکانالهای منقطع مورد استفاده در تراشه های رایانه مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
22 The discrete heat source approach to dust cloud combustion Heat and Mass Transfer
23 Sensitivity analysis of the effects of the thermal parameters of exhaust gases on the output of a thermoelectric generator (TEG) Heat Transfer Asian Research
24 Energy consumption in green houses and selection of an optimized heating system with minimum energy consumption Heat Transfer Asian Research
25 مطالعه تجربی آلودگی هوا در شهر ساوه و ارائه راهکار برای کاهش آن مهندسي مكانيك مدرس
26 بهینه سازی چندهدفی جریان سیال و انتقال گرما در میکروکانال های منقطع مورد استفاده در تراشه های رایانه مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
27 Modeling and fabricating a prototype of a thermoelectric generator system of heat energy recovery from hot exhaust gases and evaluating the effects of important system parameters Applied Thermal Engineering
28 بررسی تجربی بهبود راندمان حوضچه های چربی گیر APIپالایشگاه ها با استفاده از روغن-روب دیسکی مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
29 An Analytical Model for Flame Propagation through Moist Lycopodium Particles with Non-unity Lewis Number International Journal of Engineering Transactions B: Applications