سعید رضا استاد زاده

صفحه نخست /سعید رضا استاد زاده
سعید رضا استاد زاده
نام و نام خانوادگی سعید رضا استاد زاده
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی و تحلیل اثر اضافه ولتاژ القایی حاصل از برخورد مستقیم صاعقه بر روی توربین بادی با زمین طبقه بندی شده افقی فرامرز گودرزی حسین ملک پور شهرکی سعید رضا استاد زاده 1401/06/30
2 اثر علیّت خاک با پارامترهای الکتریکی وابسته به فرکانس روی رفتار گذرای شبکه های زمین و خطوط انتقال متصل به برقگیرها تحت برخوردهای صاعقه فرشیده فردین فر سعید رضا استاد زاده سجاد محرابی 1400/06/31
3 اثر علیت با خاک وابسته به فرکانس روی رفتار گذرای شبکه های زمین و خطوط انتقال متصل به برقگیرها تحت برخوردهای صاعقه فرشیده فردین فر سعید رضا استاد زاده سجاد محرابی 1400/06/31
4 نتثیر مدل علی خاک پراکنده ساز روی عملکرد گذرای سیستم زمین و خطوط انتقال اتصال به برقگیر مبتنی بر ادغام مدار معادل RLC اصلاح شده و فرکانس معادل سعید رضا استاد زاده 1399/07/01
5 تحلیل و طراحی شبکه های زمین مدفون در خاکهای دولایه افقی و تاثیر آن بر اضافه ولتاژ خطوط انتقال علی باقری سعید رضا استاد زاده سجاد محرابی 1397/12/27