مزدک عبادی

صفحه نخست /مزدک عبادی
مزدک عبادی
نام و نام خانوادگی مزدک عبادی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق (قدرت)- گرایش الکترونیک قدرت و ماشین ها
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک