امین میرزایی نقلبری

صفحه نخست /امین میرزایی نقلبری
امین میرزایی نقلبری
نام و نام خانوادگی امین میرزایی نقلبری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق (قدرت)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تحلیل و طراحی یک ساختار جدید از مبدل DC-DC سه سطحی کلیدزنی نرم با بهره ولتاژ بالا احسان محمدی امین میرزایی نقلبری مهدی رضوانی وردوم 1400/06/30
2 طراحی و شبیه سازی مبدل DC-DC افزاینده بوست تودرتو با کلیدزنی نرم بدون استفاده از کلید کمکی مصطفی شعبانی مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری 1400/06/31
3 بررسی تکنیک های افزایش بهره ی ولتاژ در مبدل های DC-DC و انتخاب روش بهینه مریم شعبانی هراتبر مهدی رضوانی وردوم امین میرزایی نقلبری 1400/06/24
4 طراحی و شبیه سازی یک مبدل DC-DC یکسویه غیر ایزوله کلید زنی نرم به کمک اسنابر عقیل بشیری امین میرزایی نقلبری مهدی رضوانی وردوم 1400/06/30
5 آنالیز و اصلاح ضرب کننده ولتاژ کاکرافت-والتون اعمال شده به مبدل های افزاینده DC-DC حمیدرضا صادق آبادی مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری 1400/06/22
6 آنالیز و طراحی مبدل DC-DC سپیک-زتا دوسویه با سوئیچینگ نرم مهدی دربندی فراهانی مهدی رضوانی وردوم امین میرزایی نقلبری 1398/11/07
7 تحلیل و طراحی یک مبدل DC-DC غیرایزوله دوسویه کاک با کلیدزنی نرم حسن شریفی امین میرزایی نقلبری مهدی رضوانی وردوم 1399/06/31
8 طراحی و کنترل سیستم ذخیره ترکیبی انرژی شامل مبدل DC-DC برای کاربرد در خودروهای برقی آمنه موسوی امیرحسین ابوالمعصومی امین میرزایی نقلبری 1398/06/31
9 تحلیل و طراحی مبدلDC-DC منبع امپدانس با کلیدزنی نرم برای کاربرد های توان- پایین سارا حیدری مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری مجید سنایی پور 1397/11/15
10 طراحی، شبیه سازی و تحلیل یک مبدل بسیار افزاینده با استفاده از شبکه خازن سوئیچ شونده حسین جلالی فراهانی امین میرزایی نقلبری مهدی رضوانی وردوم 1400/06/24
11 تحلیل و طراحی مبدل منبع جریان DC-DC اینترلیود با سوئیچینگ نرم برای کاربردهای توان پایین صبا رحیمی مجید سنایی پور، مهدی رضوانی وردوم امین میرزایی نقلبری 1396/12/21
12 طراحی و شبیه سازی یک مبدل DC-DC واسط بین پیل سوختی و لینک DC در خوروهای برقی مجید طاعتی امین میرزایی نقلبری 1397/04/24
13 طراحی، ساخت و مدیریت انرژی یک سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه با در نظر گرفتن اثر سایه جزئی و بدون سنسور تابش سپهر شیخی پور امین میرزایی نقلبری، علی اصغر قدیمی 1397/11/15