امین میرزایی نقلبری

صفحه نخست /امین میرزایی نقلبری
امین میرزایی نقلبری
نام و نام خانوادگی امین میرزایی نقلبری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق (قدرت)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک