امین میرزایی نقلبری

صفحه نخست /امین میرزایی نقلبری
امین میرزایی نقلبری
نام و نام خانوادگی امین میرزایی نقلبری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق (قدرت)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 A Comprehensive Review of DC-DC Converters for EV Applications Emirates Journal for Engineering Research
2 A Hybrid Switched-Inductor/Switched-Capacitor DC-DC Converter with High Voltage Gain Using a Single Switch for Photovoltaic Application Energies
3 Non-isolated high step-up DC–DC converter based on switched-inductor switched-capacitor network for photovoltaic application IET Generation, Transmission & Distribution
4 High Step-Up Three-Level Soft Switching DC-DC Converter for Photovoltaic Generation Systems ENERGIES
5 A sensor-less control and optimal energy management algorithm for a stand-alone photovoltaic system considering partial shading condition ISA transactions
6 Interleaved step-up soft-switching DC–DC Boost converter without auxiliary switches Energy Reports
7 Application of current control on RV multilevel static compensator for sag mitigation International Transactions on Electrical Energy Systems
8 Managing New PV Plant Connection to Available Grids to Stay within Standard Limits with a Case Study Journal of Management Science & Engineering Research
9 High Step-Down Non-Isolated DC-DC Converter with Coupled Inductors IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
10 Zero Voltage Transition Non-Isolated Bidirectional Buck-Boost DC-DC Converter with Coupled Inductors IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
11 Fully Soft Switching Non-Isolated Quasi Z-Source DC-DC Converter with High Voltage Gain IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
12 High step-up interleaved zero-voltage transition DC–DC converter with coupled inductors IET Power Electronics
13 ANALYSIS AND DESIGN OF A FULLY SOFT SWITCHED TWO-LEVEL DC-DC BOOST CONVERTER FOR ELECTRIC VEHICLE APPLICATIONS Emirates Journal for Engineering Research
14 High gain configuration of modified ZVT SEPIC-Boost DC-DC converter with coupled inductors for photovoltaic applications Solar Energy
15 Analysis and Design of a Soft Switching Z-Source Boost DC-DC Converter Emirates Journal for Engineering Research
16 High voltage gain soft switching full bridge interleaved Flyback DC-DC converter for PV applications Solar Energy
17 DESIGN OF A SIGMA-DELTA MODULATOR WITH 14-BIT RESOLUTION FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science
18 Compensating Voltage Sag in Distribution Systems Using Single Phase Quasi-Z-Source AC/AC Converter Electric Power Components and Systems
19 تحلیل، طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC شبه منبع امپدانسی غیر ایزوله با کلیدزنی نرم و بهره ولتاژ بالا نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران
20 New interleaved fully soft switched pulse width modulation boost converter with one auxiliary switch IET POWER ELECTRON
21 A Fully Soft Switching Bidirectional DC-DC Converter with Only One Auxiliary Switch IEEE Transactions on Industrial Electronics
22 An improved sag detection approach based on modified Goertzel algorithm INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS
23 Design and implementation of a new four‐switch modified quasi Z‐source inverter with improved space vector control method International Journal of Circuit Theory and Applications
24 A new approach for pipeline time to digital converters based on analog interpolation and voltage amplification Analog Integrated Circuits and Signal Processing
25 A Fully Soft Switched High step up SEPIC-Boost DC-DC Converter with One Auxiliary Switch International Journal of Circuit Theory and Applications
26 Analysis and Design of a New 10-Bit High Accuracy and Resolution TDC by Eliminating of Offset Voltage and Parasitic Capacitors Effects Journal of Circuits, Systems and Computers
27 High step-up fully soft switched interleaved Sheppard-Taylor converter with only one auxiliary switch for PV application Solar Energy
28 Design and construction of a charge controller for stand-alone PV/battery hybrid system by using a new control strategy and power management Solar Energy
29 Application of Intelligent Water Drops in Transient Analysis of Single Conductor Overhead Lines Terminated to Grid-Grounded Arrester under Direct Lightning Strikes Journal of Communication Engineering
30 Analysis and design of a high efficiency bidirectional DC–DC converter for battery and ultracapacitor applications Simulation Modelling Practice and Theory
31 Design and implementation of high efficiency non-isolated bidirectional zero voltage transition pulse width modulated DC-DC converters Energy
32 A Fully Soft Switched Two Quadrant Bidirectional Soft Switching Converter for Ultra Capacitor Interface Circuits Journal of Power Electronics