محسن باقری

صفحه نخست /محسن باقری
محسن باقری
نام و نام خانوادگی محسن باقری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / تکنولوژی سیستمهای آموزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تاثیر بازی واقعیت جایگزین بر مهارت حل مسئله، مسئولیت پذیری و یادگیری دانش آموزان کلاس چندپایه سیده فاطمه جباری محسن باقری سیروس منصوری 1402/11/07
2 بررسی تاثیر یادگیری درس قرآن به شیوه چند رسانه ای تعاملی بر انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی زهرا جوادی رحیم مرادی محسن باقری 1402/06/27
3 تأثیر گیمیفیکیشن بر یادگیری، یادداری و نگرش به درس زبان انگلیسی دانش-آموزان سمانه کشاورزیان کلیشادی بهمن یاسبلاغی شراهی محسن باقری 1400/09/10
4 تاثیر آموزش مبتنی بر مشارکت الکترونیکی بر انگیزش پیشرفت و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه اراک فرزانه تلخابی بهمن یاسبلاغی شراهی محسن باقری 1400/11/09
5 تاثیر پادکست آموزشی درس فارسی بر مهارت های زبانی دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی سایه خوش صفا محسن باقری سعید شاه حسینی 1400/06/27
6 تاثیر بازی های واقعیت افزوده تعاملی بر توجه و رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم ناحیه یک اراک در سال تحصیلی 1400-1399 ام البنین گرجی محسن باقری 1400/09/06
7 تولید بازی محیطی درس فارسی ششم ابتدایی و تاثیر آن بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان علی محمد دهقانی محسن باقری 1401/02/24
8 تاثیر اموزش سواد رسانه ایی بر گرایش به تفکر انتقادی و چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی حدیث کولیوند محسن باقری سعید شاه حسینی 1399/11/19
9 ارزیابی شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) در ارائه آموزش مجازی از دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان شازند فاطمه گلشنی محسن باقری 1400/10/08
10 تاثیر بازی وارسازی(گیمیفیکیشن) کلاس درس مجازی بر انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه اول شهرستان خمین در سال تحصیلی 1399-1400 عاطفه ابراهیمی پور محسن باقری 1400/06/23
11 طراحی و تولید اپلیکیشن سبک های یادگیری و اعتبارسنجی آن از دیدگاه کاربران زهرا بساکی محمد سیفی، محسن باقری سعید شاه حسینی 1400/09/16
12 تدوین و اعتباریابی اصول طراحی اپلیکیشن های آموزشی محمد مخبریان محسن باقری سعید شاه حسینی 1399/11/03
13 تاثیر بازی وارسازی(گیمیفیکیشن) کلاس درس مجازی بر انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه اول شهرستان خمین در سال تحصیلی 1399-1400 عاطفه ابراهیمی پور محسن باقری 1400/06/23
14 تاثیر آموزش برنامه نویسی با نرم افزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله و خلاقیت دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان فراهان در سال تحصیلی 97-1396 سمیه رزبان سعید شاه حسینی محسن باقری 1397/07/10
15 تاثیر آموزش همراه با تولید اینفوگرافیک بر راهبردهای مطالعه و یادگیری، تفکر خلاق و یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم علیرضا اندیشمند محسن باقری مهدیه شفیعی تبار 1397/06/31
16 تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی براساس مولفه های هوش هیجانی مرتضی رستمی صغری اکبری چرمهینی محسن باقری 1399/04/02
17 تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی کلثوم نامور محسن باقری سعید شاه حسینی 1398/06/26
18 تاثیر آموزش با استفاده از بازی واره(گیمیفیکیشن) بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی و یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک در سال علی شاهسون مارکده محسن باقری سعید موسوی پور 1397/11/17
19 تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر مهارت های اجتماعی، یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی رضا طلیمی محسن باقری بهمن یاسبلاغی شراهی 1399/11/05
20 تدوین و اعتباریابی اصول طراحی اپلیکیشن های آموزشی محمد مخبریان محسن باقری سعید شاه حسینی 1399/11/13
21 طراحی رویداد ایده پردازی و توسعه فناوری های نوین آموزشی و ارزیابی آن از نگاه دانشجو معلمان رضا صفارزاده خیاط محسن باقری محمد سیفی 1399/12/11
22 تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست و تمرکز دانش آموزان ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1398 رهام یادگاری محسن باقری صغری اکبری چرمهینی 1399/06/26
23 بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی جاناسن بر اضطراب امتحان دانش آموزان دارای سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی و قضایی زینب السادات حسینی تورج سپهوند محسن باقری 1399/10/08
24 مقایسه سازگاری و مشکلات رفتاری دانش آموزان دارای نتایج ارزشیابی توصیفی چهارگانه در درس مطالعات اجتماعی سجاد رضایی تورج سپهوند محسن باقری 1399/06/25
25 تاثیرآموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر مهارت حل مسئله واشتیاق تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 98-1397 شیوا اباذری محسن باقری تورج سپهوند 1398/11/01
26 تاثیرآموزش ترغیبی بر رشد اخلاقی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان خوانسار در درس مطالعات اجتماعی سال تحصیلی 98-1397 زهرا سید صالحی محسن باقری تورج سپهوند 1398/09/24
27 اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر باورهای هوشی و درک مطلب دانش آموزان روژین رحمتی نژاد تورج سپهوند محسن باقری 1398/08/14
28 تاثیر قصه های قرآنی بر رفتارهای کلاسی و سازش-یافتگی (آموزشی، عاطفی ، اجتماعی) دانش آموزان سوم ابتدایی افسانه روشنی تورج سپهوند محسن باقری 1398/06/26
29 مقایسه پیشرفت تحصیلی، مهارت های ارتباطی، ادراک شایستگی و رفتارهای کلاسی دانش آموزان کلاس های مختلط و تک جنسیتی سمانه محمدی فر تورج سپهوند محسن باقری 1397/11/14
30 تاثیر آموزش مبتنی بر روش تدریس بایبی بر تفکر منطقی، یادگیری و یادداری دانشجویان دانشگاه زینب کبری شهرستان اراک امیر حافظ کمال سعید شاه حسینی محسن باقری 1397/04/23
31 بررسی رابطه مهارتهای رایانه ای ICDL با خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه ارم شیراز سمیه قاسمی محمد سیفی محسن باقری 1397/07/18
32 بررسی جایگاه آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی وارائه راهکارها رضا خندابی محسن باقری سعید شاه حسینی 1397/06/26
33 تأثیرآموزش مبتنی بر مدل موج وار مریل بر مهارت های حل مسئله، یادگیری و یادداری دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 96-1395 سمیه عبدلی بزچلویی محسن باقری سعید موسوی پور 1396/04/10
34 تاثیر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و روش چند رسانه ای بر یادگیری، یادداری و علاقه به درس در درس ریاضی دانش آموزان پایه خدیجه خنیفر سعید شاه حسینی محسن باقری 1396/06/27
35 تاثیر روش تدریس مشارکتی جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی،علاقه به درس و اضطراب امتحان دانش آموزان در درس پیام های آسمانی پایه نهم شهرستان سلسله مهدی یوسفوند سعید شاه حسینی محسن باقری 1396/06/28
36 رابطه خودکارآمدی رایانه ای، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با نگرش نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک در نیمسال تحصیلی96-1395 زهرا رحمتی تورج سپهوند محسن باقری 1396/06/27
37 تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش پیشرفت ، راهبردهای خود تنظیمی و یادگیری دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 96-1395 افسانه حمزه ای محسن باقری سعید موسوی پور 1396/03/21
38 تاثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خودراهبری، انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشجویان گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک فاطمه جوشقان نژاد محسن باقری محمد سیفی 1395/07/05