محسن باقری

صفحه نخست /محسن باقری
محسن باقری
نام و نام خانوادگی محسن باقری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / تکنولوژی سیستمهای آموزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اهمیت و ارزشمندی انجام تحلیل محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشته های علوم انسانی بر مبنای مولفه های فرهنگ کتابخانه سبز (تربیت زیست محیطی)
2 بررسی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و اثرات آن بر ابعاد فردی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان
3 چت GPT در آموزش: فرصت‌ها و چالش‌ها
4 تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر انگیزه و یادگیری دانش اموزان پیش دبستانی
5 گیمیفیکیشن ( بازی وار سازی ) راهبردی نوین در آموزش و یادگیری
6 طراحی پلتفرم آموزشی مبتنی بر گیمیفیکیشن در جهت ارتقاء کیفیت آموزش های الکترونیکی
7 تدوین اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی
8 مدل طراحی آموزشی موج وار
9 تاثیر آموزش به روش وب کوئست بر راهبردهای خودتنظیمی دانشجویان در درس کامپیوتر
10 تاثیر آموزش به روش وب کوئست بر راهبردهای فراشناختی مطالعه دانشجویان
11 مقایسه و بررسی رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی، رفتار کارآفرینانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک
12 تأثیر روش تدریس پروژه محور بر مهارتهای کارآفرینی دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک