محسن باقری

صفحه نخست /محسن باقری
محسن باقری
نام و نام خانوادگی محسن باقری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / تکنولوژی سیستمهای آموزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 گیمیفیکیشن در یادگیری و آموزش ترجمه محسن باقری 1402