نادر شوندی

صفحه نخست /نادر شوندی
نادر شوندی
نام و نام خانوادگی نادر شوندی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بدنی ترکیب و جسمانی آمادگی آنتروپومتریک، های ویژگی مطالعه ایران والیبالیست نوجوان د ورزش و علوم زيست حركتي
2 Impact of Four Week Swimming Exercise with Alpha-Tocopherol Supplementation on Fertility Potential in Healthy Rats UROLOGY
3 ناثیر تمرین هوازی به همراه مکمل دانه کتان بر نیمرخ چربی خون و پروتئین واکنشگر c در زنان میانسال چاق مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
4 اثر تمرین تناوبی با شدت بالا بر محور هورمونی هیپوتالاموس- هیپوفیز- گنادال و باروری موشهای صحرایی نر دیابتی نوع 2 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
5 The effect of core stabilization training program on olderly postural control Spor Hekimligi Dergisi
6 اثر 6 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند مجله علمي پژوهشي سالمندي ايران
7 تاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر کنترل قند خون، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مجله ديابت و متابوليسم ايران (Iranian Journal of Diabetes and Metabolism)
8 The effect of strength training and combination technique on preserving the strength of plantar flexor muscles after a period of detraining The journal of sports medicine and physical fitness
9 شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش
10 اثر ده هفته تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با دانه کتان بر لیپیدها و CRP سرم زنان چاق مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
11 تأثیرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن مردان جوان نشريه علوم زيستي ورزشي
12 اثر تمرین هوازی بر مولکول محلول چسبان سلولهای عروق و شاخص مقاومت انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 نشريه سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
13 تاثیر مصرف مکمل رزوین بر سطح سرمی اینترلوکین-6 و پروتئین واکنشی (CRP) و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
14 اثر شدت های مختلف تمرینی بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در موش های چاق نشريه علوم زيستي ورزشي
15 اثر یک وهله مکمل سازی با رزوین (رزوراترول) بر ظرفیت ضداکسایشی تام، سوپراکساید دیسموتاز و کراتین کیناز در بازیکنان والیبال زن نخبه مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
16 اثر کوتاه مدت مکمل یاری با رزوین بر ظرفیت ضداکسایشی تام، سوپراکسید دسموتاز و کراتین کیناز در بازیکنان والیبال نخبه زن علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
17 مقدار سرمی هورمون آنتی مولرین بعد از تمرین ورزشی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده زنان مامايي و نازايي ايران
18 اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی نشريه سوخت و ساز و فعاليت بدني
19 The Effect of Exercise on Urinary Gamma-Glutamyltransferase and Protein Levels in Elite Female Karate Athletes Asian Journal of Sports Medicine
20 ویژگی های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بر اساس پست بازی نشريه سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
21 اثر تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین، لپتین و کیفیت خواب مردان چاق با اضافه وزن مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
22 Evaluation of Urinary GGT in Elite Male Karate Athletes Pre & Post Exercise IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY
23 Response of Cardiovascular Function Determinations to Physical Activity in Polluted Air Journal of Medicine and Medical Research
24 اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با امگا 3 بر پاسخ های التهابی در بیماران دیابتی نوع دو پايش
25 مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و تمرین همزمان بر توان هوازی، سطوح استراحتی هورمون رشد و کورتیزول در کودکان سالم مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
26 اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق سلول و بافت
27 وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي
28 تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی به همراه دریافت ویتامین D بر سطح سرمی IGF-I و شاخصهای کارکردی عضله زنان یائسه پژوهنده
29 اثر فعالیت بدنی بر سطوح سرمی هورمون آنتی مولرین و شاخص های باروری در زنان سنین بارور مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك