محمدرضا قاسمی (بازنشسته)

صفحه نخست /محمدرضا قاسمی (بازنشسته)
محمدرضا قاسمی (بازنشسته)
نام و نام خانوادگی محمدرضا قاسمی (بازنشسته)
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / فلسفه وکلام اسلامی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری مطالعات تاريخي جنگ
2 Eccentric connectivity polynomial of triangular benzenoid Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications