سید ابوالفضل سجادی

صفحه نخست /سید ابوالفضل سجادی
سید ابوالفضل سجادی
نام و نام خانوادگی سید ابوالفضل سجادی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تصحیح و تحقیق بخش های ادبی «ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیّد العابدین علیه السلام» سید علی خاتمی محمد جرفی قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی 1403/02/25
2 موسیقائیه المفرده و الترکیب القرآنی ودلالهتما فی الأجزاء العشره ألأخیره من القرآن حبیب داغری داغری سید ابوالفضل سجادی محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی 1403/02/17
3 بررسی و تحلیل بازتاب تضمین‌های نحوی در ترجمه قرآن کریم مطالعه موردی ترجمه‌های (آیتی، خرمشاهی، فولادوند، مکارم شیرازی) سید کاظم رضوی پور رضوی پور سید ابوالفضل سجادی محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی 1403/02/26
4 الجمل الاسمیه والفعلیه فی دیوان أصداء النیل لمحمد الطیب عربی "دراسه دلالیه بلاغیه" دعاء جلاوی شوجه سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1402/05/25
5 الانزیاح فی دیوان (القدس) للبرغوثی منی عباس طلیع الطلیباوی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1401/11/12
6 الإنزیاح البیانِی فی شِعر عِارفِ الشیخِ الهاشمی قادسیه صدام مظلوم الساعدی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1401/10/24
7 التصحیح النقدی والتحقیق والتعلیق لمخطوطه «حاشیه المطول» لحسن بن محمد شاه جلبی الفناری (علم البیان أنموذجا) زهرا شیخ حسینی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی 1401/10/18
8 صوره الرجل فی شعر المرأه العراقیه (نازک الملائکه، لمیعه عباس، ریم قیس کبه، امل الجبوری، أنموذجاً) فلاح حسن عزیز حمید الخیکانی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1402/06/12
9 الرمز فی روایات زید الشهید مروه عدنان نجاد ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1402/04/18
10 الأوبئه واثرها علی الروایه العربیه ملحمه الحرافیش لنجیب محفوظ نموذجاً آلاء عبد الکریم حسن محمد الصریفی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1401/11/12
11 الخصائص الفنیه لقصائد الملحمه فی جمهره أشعار العرب لأبی زید القرشی حبیب عقیل حبیب الجحیش ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1401/11/12
12 نقد و بررسی ترجمه فولادوند از جزء بیست و هفتم قرآن کریم براساس نظریه گارسس نسیم شریفی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1401/11/12
13 دراسه بنیویَّه تکوینیَّه فی شعر محمد محمد صادق الصدر عماد محمد کاظم اللامی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1401/10/03
14 بررسی و تحلیل درونمایه های طنز در آثار امیر تاج السر «مطالعه موردی: رمان‌ های العطر الفرنسی و صائد الیرقات» ستار افضلی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1401/06/30
15 الصوره الغزلیه فی شعر حسین الحربی ضیاء عبدالله ناصر العمری عبدالله ناصر العمری مهدی محمدی نژاد سید ابوالفضل سجادی 1401/11/12
16 بررسی تطبیقی مضامین ادبیات پایداری در اشعار سلمان هراتی و عدنان الصائغ محسن احمدی حسن حیدری، سید ابوالفضل سجادی 1401/11/12
17 الجمالیه التصویریه فی شعر عدنان النحوی هنا جواد محمد کاظم السهلانی حسن مقیاسی سید ابوالفضل سجادی 1401/11/12
18 دراسه الالفاظ فی شعر جبار الکواز علی ضوء الحقول الدلالیه حسام ثائر فاضل التمیمی محمد جرفی سید ابوالفضل سجادی 1401/10/20
19 الإنزیاح البیانی ودلالته فی شعر ولید قصاب انیس عبدالقادر محمد جرفی سید ابوالفضل سجادی 1401/11/12
20 الاستحضار الفنیُ للتراثِ فی شعر جَواد الحطّاب مهند حسین علی عبود محمود شهبازی سید ابوالفضل سجادی 1401/11/01
21 تصحیح انتقادی تحقیق و تعلیق نسخه خطی حاشیه مطول زهرا شیخ حسینی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی 1401/10/18
22 شعریه السرد وسیمیائیته فی (خریطه کاسترو)لخضیر الزیدی سعد محمد وساف السعیدی سید ابوالفضل سجادی محمود شهبازی 1402/04/04
23 کارکرد معنایی ساختار صرفی افعال و مشتقات در سه جزء پایانیِ قرآن کریم مریم فرجی سید ابوالفضل سجادی محمد جرفی 1398/06/31
24 التصویر الفنی للمجرمین فی القرآن الکریم قصی غازی غانم سید ابوالفضل سجادی قاسم مختاری 1401/06/30
25 لانزیاح فی دیوان (القدس) للبرغوثی منی عباس طلیع الطلیباوی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1401/11/12
26 ألفاظ الأخلاق فی کلام الإمام الحسین "علیه السلام" دراسه فی ضوء نظریه الحقول الدلالیه مرفت فاضل جسین الخفاجی سید ابوالفضل سجادی محمد جرفی 1401/11/12
27 الانزیاح التصویری فی شعر جواد الحطاب ساره عبود محسن سید ابوالفضل سجادی احمد امید علی 1401/11/12
28 الإنزیاح البیانِی فی شِعر عِارفِ الشیخِ الهاشمی قادسیه صدام مظلوم الساعدی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1401/10/24
29 دلالات الاغراض البلاغیه للاسالیب الانشائیه فی الصحیفه السجادیه علی نور محمد یاسی سید ابوالفضل سجادی محمد جرفی 1401/11/12
30 معناشناسی مفهوم «ترس» بر اساس روابط همنشینی و جانشینی و ترجمه آن در قرآن کریم سکینه فراهانی احمد امید علی سید ابوالفضل سجادی 1400/11/05
31 بررسی تطبیقی آرا و اندیشهای نحوی فرا و مبرد( مطالعه موردی کتاب معانی القران و المقتضب) مهدی محمدی قاسم مختاری سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی 1401/11/12
32 بررسی و تحلیل گفتمان سکوت در قصص قرآن کریم مریم یادگاری قاسم مختاری سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی 1401/11/12
33 بررسی و تحلیل میزان کارآمدی سطح نحوی-واژه ساختی الگوی گارسس در ترجمه قرآن-مطالعه موردی ترجمه فولادوند درجزء های 28 تا30 سید ابوالفضل سجادی قاسم مختاری 1401/06/30
34 شعر مظفر النواب دراسه بلاغیه (علم البیان) سید ابوالفضل سجادی احمد امید علی 1401/06/09
35 الدراسات اللسانیه فی آثار أیوب جرجیس العطیه سید ابوالفضل سجادی احمد امید علی 1401/06/09
36 معنا شناسی مفهوم گناه در قرآن با تکیه بر روش معناشناسی ایزوتسو سید ابوالفضل سجادی محمود شهبازی 1401/06/30
37 معناشناسی اسلوب کنایه در ده جزء پایانی قران کریم الهه جعفری دستگردی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1400/11/04
38 ترجمه و تحلیل بلاغی گزیده ای از اشعار شیخ محمد طه کرمی حویزی با تکیه بر علم بیان فاطمه چلداوی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1399/11/09
39 نقد و بررسی ادبیات داستانی کودک در مصر (مطالعه موردی مجموعه حکایات الشعوب عبدالتواب یوسف) سحر حیدری گودرزی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1399/11/09
40 «بررسی و تحلیل فرمالیستی سوره های «طه» و «أنبیاء» احسان رسولی کرهرودی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1400/06/31
41 نقد و بررسی آراء و اندیشه های سیزا احمد قاسم مطالعه موردی (بناء الروایه دراسه مقارنه فی ثلاثیه نجیب محفوظ) نیلوفر علیرضائی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1400/06/31
42 نقد و بررسی شخصیت پردازی در رمان زقاق المدق نجیب محفوظ و سووشون سیمین دانشور محمدجواد ماهرو بختیاری سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1399/08/03
43 بررسی عوامل انسجام متنی در سورۀ مبارکۀ حج و ترجمه های آن از فولادوند، خرّمشاهی و محدّث دهلوی براساس نظریۀ هلیدی و حسن (1976م) زهرا کوچکی نیت ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1399/06/30
44 نقد و بررسی ادبی ترجمه قرآن آیت الله مکارم در جزءهای 28، 29 و 30 میثم زارعی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1398/06/30
45 معناشناسی استعاره در برخی نامه های امام علی علیه السلام به کارگزارانش بر مبنای نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی احمد امید علی سید ابوالفضل سجادی 1400/06/29
46 معنا شناسی واژه جنت و نار در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی احمد امید علی سید ابوالفضل سجادی 1400/06/29
47 بررسی و تحلیل نقش ساختارهای نحوی و بلاغی گستره دلالات تعابیر قرآنی فریدون اینانلو مرانلو ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی قاسم مختاری 1400/11/09
48 بررسی و تحلیل نقش هنرسازه ها در دیوان السیّد محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر برجسته سازی حسین گرجی محمد جرفی قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی 1400/06/31
49 تحلیل و واکاوی نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در سوره های مبارکه کهف و مریم اسماعیل یار محمدی سید ابوالفضل سجادی محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی 1399/11/08
50 معناشناسی واژگان مترادف نهج البلاغه محمود شهبازی سید ابوالفضل سجادی 1398/06/27
51 تصحیح انتقادی، تحقیق و تعلیق نسخه خطی «حاشیه المطول» تألیف حسن بن محمدشاه فناری (م886هـ) غلامرضا شانقی سید ابوالفضل سجادی محمد جرفی، محمود شهبازی 1398/06/28
52 سبک شناسی لایه آوایی گزیده ای از جزء سی ام قرآن کریم فاطمه بهرامی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1398/06/31
53 بررسی ظرفیت های زبان عربی در اعجاز موسیقایی قرآن هانیه بقایی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1398/06/26
54 نقش إعراب در استنباط احکام فقهی از قرآن محمد جرفی سید ابوالفضل سجادی 1397/09/21
55 دلاله المجاز بالاستعاره فی القرآن الکریم الاجزاء الخمسه الاخیره محمد علی کیخوائی سید ابوالفضل سجادی محمود شهبازی 1396/10/30
56 ترجمه و تحقیق کتاب معانی القرآن فراء ( سوره های مائده، انعام، اعراف) زهرا پور محمدی محمود شهبازی سید ابوالفضل سجادی 1397/06/31
57 نقد و بررسی ترجمه آیات مشابه در ترجمه ی: بهرام پور، صلواتی، مصباح زاده، آیت اللهی همدم کرمی محمود شهبازی سید ابوالفضل سجادی 1396/11/18
58 پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/08/23 10:42:1 ق.ظ سید ابوالفضل سجادی محمود شهبازی 1396/11/02
59 بررسی و نقد علل ظهور پدیده غموض در شعر عربی معاصر (بررسی موردی آثار سعید عقل) سارا شراره سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1396/11/18
60 نقد و بررسی و ترجمه جزء اول معانی القرآن فرا (حمد، بقره، آل عمران، نساء) سمانه پیر بداقی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1396/04/14
61 بررسی آراء و اندیشه های نقدی عبدالله الغذامی، مطالعه موردی کتاب «الخطیئه والتکفیر» زهرا صمدی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1395/11/03
62 بررسی تطبیقی عناصر داستان در آثار عبدالتواب یوسف و مصطفی رحماندوست الهام جرفی احمد امید علی سید ابوالفضل سجادی 1394/06/16
63 زیبایی شناسی مرفوعات در قرآن کریم علی اکبر ماندگاری سید ابوالفضل سجادی قاسم مختاری 1394/10/22
64 اختلاف نظر نحویان در اعراب قرآن و تاثیر آن بر ترجمه حسین شیخ مرادی سید ابوالفضل سجادی قاسم مختاری 1394/10/20
65 توظیف الموتیف فی شعر ایب کمال الدین محمد جرفی سید ابوالفضل سجادی 1393/11/08
66 بینامتنی قرآنی در اشعار بوصیری و صرصری حسن مقیاسی سید ابوالفضل سجادی 1390/04/18
67 بررسی حماسه های اسلامی در ادبیات معاصر عربی مژگان نصیری قاسم مختاری سید ابوالفضل سجادی 1388/11/17
68 فراهنجاری های زبانی در دیوان همس الجفون رحیم غریبی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1392/10/14
69 تاثیر ایرانیان بر زبان و فرهنگ اندلس محمد جرفی سید ابوالفضل سجادی 1391/10/16
70 بیامتنی قرانی و روایی در شعر سه تن از شاعران شیعی محمد سفاری قاسم مختاری سید ابوالفضل سجادی 1391/11/21
71 روابط بینامتن اشعار محمود سامی بارودی و شعر جاهلی ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1389/11/09
72 فضائل اهل و بیت در آثار نویسنده گان معاصر مسیحی لبنان محمد جرفی سید ابوالفضل سجادی 1389/03/16
73 علل تقدیم و تاخیر در پانزده جز اول قرآن حسن مقیاسی سید ابوالفضل سجادی 1388/06/20
74 چند معنایی در تفسیر کشاف و مقایسه آن با آراء طبرسی نرگس شیرازی سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1390/11/15
75 سبک شناسی سوره انعام سید ابوالفضل سجادی ابراهیم اناری بزچلوئی 1393/11/18
76 مقایسه تصویر پردازی قرآن با تکیه بر تفسیر کشاف و فی ظلال القرآن سید ابوالفضل سجادی محمد جرفی 1392/09/20
77 بررسی صدق و کذب جمله های انشایی در زبان عربی و تحلیل معنایی آن در قرآن ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1393/09/25
78 معنا شناسی واژگان مترادف قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی محمد جرفی 1389/10/18
79 بررسی عناصر داستان در رمان شرق المتوسط عبدالرحمن منیف ابراهیم اناری بزچلوئی سید ابوالفضل سجادی 1389/04/09
80 برجسته سازی های نهج البلاغه در مضامین مشترک با قرآن زهرا شیخ حسینی سید ابوالفضل سجادی محمود شهبازی 1393/09/10
81 بررسی تطبیقی حکمت در شعر مولانا و متنبی سید ابوالفضل سجادی محمد جرفی 1391/10/20
82 کاربرد اسطوره در شعر امل دنقل سید ابوالفضل سجادی 1393/11/15
83 بررسی تطبیقی اشعار اخلاقی ابوالعلاء معری و ناصر خسرو شهلا جعفری سید ابوالفضل سجادی 1390/06/05
84 ائتلاف لفظ و معنا در خطبه های مشهور نهج البلاغه فریبا هادی فرد سید ابوالفضل سجادی 1391/07/10