سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

صفحه نخست /سیدمحمدعلی شریعت زاده ...
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)
نام و نام خانوادگی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بافت وجنین شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 بررسی اثر حفاظتی عصاره کمبوجیا بر روی تغییرات بافتی و استرس اکسیداتیو در کیسه منی موش های نژاد NMR تیمار شده با نانو ذرات نقره
2 مطالعه اثر درمانی پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مستخرج از بافت چربی بر ساختمان و عملکرد تخمدان های موش پس از پیوند اتوگرفت تخمدان تازه و انجمادی در عضله سرینی سطحی
3 مطالعه اثر درمانی تیمار با PRF بر ساختمان و عملکرد تخمدان های موش پس از پیوند اتوگرفت تخمدان تازه و انجمادی در عضله سرینی سطحی
4 بررسی اثر حفاظتی کورکومین بر بافت کبد موش های نژاد NMRI تیمار شده با سدیم آرسنیت.
5 مطالعه استریولوژیکی اثر ویتامین E در جلوگیری از اثرات زیان آور پارانونایل فنل بر بافت کلیه ی رت بالغ
6 مطالعه اثر همزمان N- استیل سیستئین و متفورمین بر فاکتورهای بیوشیمیایی مایع فولیکولی، کیفیت تخمک ها و جنین های حاصله در بیماران با سندرم پلی کیستیک تخمدان (PCOs) و تحت درمان ICSI
7 بررسی کمی وکیفی درماتوگلیفیکدر بیماران دیابتی نوع (IDDM) |در استان مرکزی
8 بررسی غلظت طلا در سرم افراد وازکتومی شده و ارتباط آن با تغییرات هورمونی
9 بررسی تغییرات سیتوژنتیکی در سرطان پوست القاء شده توسط ....
10 بررسی تغییرات برخی از مارکرهای خونی در تومورهای پستانی مدل سازی شده در موش های صحرائی نژاد SD
11 بررسی ارتباط بین ظرفیت آنتی اکسیدانی ...
12 بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره الکلی مریم گلی (سالویا اوفیسینالیس) بر رده سلولی استخراج شده از تومورهای پستانی القا شده توسط DMBA در رت نژاد SD
13 بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی و الکلی زعفران و مقایسه آن با داروهای ضد سرطان تاکسول و وین کریستین در رده سلولی (4T1) سرطان پستان
14 اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر سمیت القاء شده توسط پارانونایل فنل بر بافت بیضه رت بالغ: مطاله ی استریولوژیک