ملک سلیمانی مهرنجانی

صفحه نخست /ملک سلیمانی مهرنجانی
ملک سلیمانی مهرنجانی
نام و نام خانوادگی ملک سلیمانی مهرنجانی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بافت وجنین شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 اثر پنتوکسی فیلین بر تغییرات هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی کبد در موش های تیمار شده با دگزامتازون
2 بررسی اثر حفاظتی عصاره کمبوجیا بر روی تغییرات بافتی و استرس اکسیداتیو در کیسه منی موش های نژاد NMR تیمار شده با نانو ذرات نقره
3 ارزیابی استریولوژیک اثر کورکومین بر بافت کیسه منی موش های تیمار شده با سدیم آرسنیت
4 بررسی اثر حفاظتی کورکومین بر بافت کبد موش های نژاد NMRI تیمار شده با سدیم آرسنیت.
5 مطالعه کمی اثرات هیستوپاتولوژیک سدیم آرسنیت بر ساختمان کلیه رت
6 مطالعه فرا ساختمانی اثر ویتامین E بر روی تکامل بیضه رت به دنبال تیمار با پارا – نونایل فنل
7 مطالعه استریولوژیک اثر سدیم ارسنیک روی فرایند تولید اسپرم در رت های وازکتومی شده
8 مطالعه اثرات ویتامین E بر روی ساختمان کلیه رت های تیمار شده با سدیم ارسنیت
9 تمایز سلولهای بنیادی رویانی به سلول های تولید کننده انسولین
10 بررسی اثر همزمان ویتامین E و سدیم آرسنیت بر تمایز آزمایشگاهی سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت به استئوبلاست
11 اثرات ویتامین E بر روی فاکتورهای بیو شیمیایی در رت های نر و ماده متولد شده از مادران تیمارشده با 4- نونایل فنل در طی بارداری تا زمان بلوغ)