حمیدرضا مومنی

صفحه نخست /حمیدرضا مومنی
حمیدرضا مومنی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا مومنی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم جانوری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 آپوپتوزیس، مرگ سلولی برنامه ریزی شده، روشهای سنجش انواع مرگ سلولی تالیف محمد علی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، مومنی 1387
2 پیام رسانی کلسیم تصنیف حميد رضا مومني 1399
3 روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی جانوری تالیف 1387